FR

pixel
Oh My Gore ! homepage > Database >

20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata

20-SEIKI SHONEN: SAISHU-SHO - BOKURA NO HATA (2009)

INFO | REVIEW(S) | PHOTOS (1) | NEWS | DVDS | VIDEOS
Original Title : 20-SEIKI SHôNEN: SAISHû-SHô - BOKURA NO HATA
Director(s) :
Writer(s) :
Genre(s) : [Adventure
Year : 2009US Release : 2009-08-28
Actors :
DJ Konchi
Otcho
Kakuta
Katsumata
Airport announcement (voice) (as Amane Kudo)
Sanae Isono
Yoshitsune
Pierre Ichimonji
Inshû Manjôme
(as Takumi Saitô)
No 13 (as Arata)
Yamane
Scientist
Dan Moroboshi
Wang
Kiriko Endo
Donkey
Takasu
Kyoko Koizumi
Monchan
Father Nitani
Yukiji
Detective Chono
Yama-san
Mika Shikishima
God
Yan-bô /Mâ-bô
Kenji Endo
Billy

Kaneko
Fukubê
Haruo Nami
(as Daiamondo Yukai)

Keroyon
Young Yukiji
Professor Shikishima
Kanna Endo


Kori no johoh ippa

Young Sadakiyo

Young Donkey

Setsuko Ichihara


Kenji - high school
Maruo

Young Konchi
Young Fukubê
Ujiki (as Kenichirô Tanabe)
Young Yamane
Young Keroyon
Young Maruo
Young Yan-bô /Mâ-bô
Young Kenji
Young Monchan
Global Defense Forces Officer
Young Yoshitsune

Young Otcho
Mourner (uncredited)
20-seiki shônen Saishû-shô - Bokura no hata

- YOUR COMMENTS -
Be careful, every litigious comments will be deleted.
No comments.
Leave your comment
Name / Pseudo :
Email :
Website :
Comment :
Your rating (on 10) :
2 + 1 = ?

All informations are coming from http://www.imdb.com

This page has been seen 4581 times.