FR

pixel
Oh My Gore ! homepage > Database >

20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata

20-SEIKI SHONEN: SAISHU-SHO - BOKURA NO HATA (2009)

INFO | REVIEW(S) | PHOTOS (1) | NEWS | DVDS | VIDEOS
Original Title : 20-SEIKI SHôNEN: SAISHû-SHô - BOKURA NO HATA
Director(s) :
Writer(s) :
Genre(s) : [Adventure
Year : 2009US Release : 2009-08-28
Actors :
Otcho
Katsumata
DJ Konchi
Pierre Ichimonji
Airport announcement (voice) (as Amane Kudo)
(as Takumi Saitô)
Yoshitsune
Kakuta
Kyoko Koizumi
Scientist
Haruo Nami
Inshû Manjôme
Yama-san
No 13 (as Arata)
Detective Chono
Yukiji
Yan-bô /Mâ-bô
God
Kiriko Endo
Donkey
Sanae Isono
Takasu
Dan Moroboshi
Yamane
Wang
Billy
Mika Shikishima
Keroyon
Fukubê
Kenji Endo
(as Daiamondo Yukai)
Monchan
Global Defense Forces Officer

Kaneko
Maruo

Father Nitani
Young Yukiji
Kenji - high school
Professor Shikishima
Kanna Endo


Setsuko Ichihara
Young Keroyon
Young Monchan


Young Kenji

Young Donkey
Young Maruo
Young Yamane
Young Yan-bô /Mâ-bô

Kori no johoh ippa

Young Fukubê

Ujiki (as Kenichirô Tanabe)Young Yoshitsune


Young Otcho
Young Sadakiyo
Young Konchi
Mourner (uncredited)
20-seiki shônen Saishû-shô - Bokura no hata

- YOUR COMMENTS -
Be careful, every litigious comments will be deleted.
No comments.
Leave your comment
Name / Pseudo :
Email :
Website :
Comment :
Your rating (on 10) :
2 + 6 = ?

All informations are coming from http://www.imdb.com

This page has been seen 4860 times.