FR

pixel
Oh My Gore ! homepage >

Filmography from Masahiro Komoto

Filmography from : Masahiro Komoto


Actor :

Sadako vs. Kayako, Kôji Shiraishi, 2016
The vengeful spirits of the Ring and Grudge series face off....


Hâdo ribenji, Mirî: Buraddi batoru, Takanori Tsujimoto, 2009
...


20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô, Yukihiko Tsutsumi, 2009
...