FR

pixel
Oh My Gore ! homepage >

Filmography from Koji Takahashi

Filmography from : Koji Takahashi


Actor :

Gojira vs. Biorante, Kazuki Ohmori, Koji Hashimoto (earlier film clips) (uncredited), Kenjirô Ohmori (earlier film clips) (uncredited), 1989
...


Kozure ôkami, Buichi Saitô (9 episodes, 1976), Minoru Matsushima (8 episodes, 1973-1976), Hitoshi Obuchi (3 episodes, 1976), Toshio Masuda (2 episodes, 1976), Teruo Ishii (1 episode, 1973), Makihito Takai (1 episode, 1974), Tokuzô Tanaka (1 episode, 1976), Hitoshi Ôsu (1 episode, 1976), 3
...